Κάθε εκπαίδευση λειτουργεί με γνώσεις και εμπειρία που κατακτήθηκαν στο παρελθόν. Τα ερωτήματα εγείρονται όταν το παρελθόν είναι μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο του μαθήματος.

Συνέχεια ανάγνωσης «Το μέλλον του παρελθόντος μας»

Advertisements