Η άποψη κατά την οποία το γλωσσικό αίσθημα των μαθητών αλλοιώνεται από την επαφή τους με κείμενα της κλασικής ελληνικής Γραμματείας διατυπώθηκε, μεταξύ άλλων, για να υποστηρίξει τη μείωση του διδακτικού χρόνου των Αρχαίων στο Γυμνάσιο πριν από λίγες εβδομάδες.

Continue reading «Ποιος φοβάται το γλωσσικό αίσθημα;»

Advertisements