Η εγκυρότητα της αντίληψης είναι ζήτημα με το οποίο συνηθως δεν έχει αναμετρηθεί ένας έφηβος. Το αντίθετο, μάλιστα, απορροφημένος από τις ανατέλλουσες δυνάμεις του, ο έφηβος τείνει να γοητεύεται από τα αντικειμενα και τα περιεχόμενα της σκέψης του, χωρίς επεξεργασμένο μέτρο του εύρους και του βάθους τους.

Στο μάθημα της Φιλοσοφίας (Β΄Λυκείου) και του Φιλοσοφικού λόγου (Γ΄Λυκείου, «Ομάδα Προσανατολισμου Ανθρωπιστικών Σπουδών»), οι μαθητές αιφνιδιάζονται με τα εισαγωγικά στο θέμα ερωτήματα, ιδιάιτερα όταν αυτά ακολουθούν μία κλιμάκωση, με αποτέλεσμα να προκαλούν την (δικαιολογημένη και αναπτυξιακά λειτουργική) αλλαζονεία της ηλικίας τους.

Ωστόσο, η έλλειψη ετοιμότητας ως προς το ζήτημα αυτό δεν δικαιολογείται μόνο με την ηλικία. Πρόκειται για το μεγάλο θέμα της αντίληψης και συνείδησης της πραγματικότητας, το οποίο συστηματικά «άνοιξε» ο Σωκράτης και από τότε παραμένει ανοιχτό. Ο Σωκράτης διαπίστωνε συνεχώς ότι οι άνθρωποι δεν συλλαμβάνουν τη διάσταση ανάμεσα στην εικόνα τους για τον κόσμο και τον πραγματικό κόσμο, δεν υποπτεύονται πόσο αποσπασματική και ατελής είναι η γνώση τους για αυτόν και πόσο δύσκολη είναι η προσέγγιση της αλήθειας.

Μία εύκολη (και συνιστώμενη από τους συγγραφείς του σχολικού βιβλίου) δίοδος για την εισαγωγή στο θέμα στο σχολικό μάθημα είναι ταινίες όπως το «Matrix».

Το θέμα έχει ως γνωστόν «πολιορκηθεί» από πολλούς μείζονες και ελάσσονες διανοητές στο πέρασμα των αιώνων. Μέχρι που έφθασε και στο κατώφλι των σύγχρονων Νευροεπιστημών.

Οι Νευροεπιστήμες ξεκίνησαν από την πιο εύκολη όψη του θέματος, εξηγώντας πώς ο εγκέφαλος επηρεάζει το σώμα. Ο δύσκολος τομέας του θέματος αυτού παραμένει δύσβατος, για αυτό  και δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη θεωρία που ερμηνεύει πώς ο εγκέφαλος ως ύλη παράγει σκέψη και συνείδηση. Το επόμενο ερώτημα είναι: «Θα παραμείνει η αντίληψη ανεξήγητη, επειδή δεν είναι μέρος του υλικού κόσμου;» ή μήπως «Τελικά είναι και η αντίληψη υλική, επομένως μπορούμε να προσπελάσουμε τη λειτουργία της;»

Μία πρόσφατη συζήτηση ανάμεσα σε έναν φιλόσοφο και μία βιολόγο δίνει το πλαίσιο και αρκετή «πρώτη ύλη» για τον προγραμματισμό μίας δράσης επί του θέματος, όπως ενός «αγώνα επιχειρημάτων», στο μάθημα της Φιλοσοφίας.

https://iai.tv/video/matter-and-mind

 

 

 

 

 

Advertisements