Το προκείμενο ιστολόγιο συντάσσεται από την Πηνελόπη Παπαϊωάννου και εστιάζεται στα διαρκώς αναδυόμενα ερωτήματα για τις διδακτικές εφαρμογές  των φιλολογικών πεδίων. Τα θέματα του ιστολογίου αναφέρονται, κατά προτεραιότητα,  στα σχολικά φιλολογικά μαθήματα, με έμφαση στα «γλωσσικά» και με «αδυναμία» στον θεατρικό λόγο, ειδικότερα στο εφηβικό θέατρο, το οποίο ωστόσο ανήκει στην άτυπη εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ενδείξεις εγκυρότητας της θεωρίας η οποία πλαισιώνει τα φιλολογικά μαθήματα, καθώς και σε δείγματα αποτελεσματικής διδασκαλίας, όσο και αν  αυτή συνεχώς διαφεύγει και όσο μειωτική και αν είναι κάθε αναμέτρηση μαζί της.

Το ιστολόγιο ονομάστηκε «Folia Philologica» κατ’ αναλογία προς το περιοδικό Folia Linguistica, πριν διαπιστωθεί η ύπαρξη του ομώνυμου έντυπου περιοδικού «για τις κλασικές, μεσαιωνικές και νεολατινικές μελέτες», το οποίο εξέδιδε από το 1887 μέχρι το 2012 το Κέντρο Κλασικών Μελετών στο Ινστιούτου Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχίας.

Το ιστολόγιο Folia Philologica σεμνύνεται για τα κείμενα άλλων συντακτών τα οποία φιλοξενεί και το κοσμούν, βάσει της συνάφειάς τους με τη θεματολογία του και σε συνάρτηση με την τεκμηρίωση και το ήθος τους.

Advertisements